Duurzame ontwikkeling(doelen)                                    in het Kappersonderwijs/branche.
 

Broeikaseffect komt door de stijgende concentratie CO2 in de atmosfeer nou komt door de mens of niet, het systeem is niet meer in evenwicht. De aarde ontvangt circa 0,3 procent meer energie van de zon en het broeikaseffect dan hij afgeeft. Dat is wat we de opwarming van de aarde noemen. Vooral het verbranden van fossiele brandstoffen en bossen veroorzaakt de CO2-uitstoot. Als de temperatuur in de atmosfeer stijgt, bevat de atmosfeer ook meer waterdamp, waardoor het broeikaseffect toeneemt.

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!

___________________________________________________________________________

Over mij:

 

 Mijn naam is Pieter Patje, voormalig kapper/ondernemer.

Vanaf mijn 17e ben ik zes jaar in loondienst geweest, daarna circa 36 jaar zelfstandig geweest.

Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dat is kennis’

 (Confucius, sociaal en filosoof, 551- 479 v Chr.)  

_________________________________________________________________________________________________________________________

Opleidingen kappersvak:  Allround Dames en Heren vak certificaat, Dames en Heren ondernemers certificaat en Middenstand certificaat.

Opleidingen Duurzaamheid:   Milieurecht, Duurzaam ondernemen en Duurzame ontwikkelingen en Milieuwetenschappen.    

Wat doe ik: Informatie verstrekken over ‘duurzaamheid in de kappersbranche’ aan de (milieubewuste) kappers.

Daarnaast informatie over de 7 grote milieuproblemen thema’s zoals verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreigingen van de gezondheid, bedreigingen van de externe veiligheid, aantasting van de leefomgeving en mogelijke onbeheersbare risico's.

Via deze website probeer ik bewustwording te creëren voor de complexe milieu vraagstukken die we te behappen hebben in onze hedendaagse maatschappij.    

_________________________________________________________________________________________________________________

“De wereld zal zich niet voorbij zijn huidige crisistoestand kunnen ontwikkelen als we van de denkwijzen blijven uitgaan die de crisis juist hebben veroorzaakt.”  

Albert Einstein  DE (1879-1955) – Uitvinder relativiteitstheorie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Mijn belangrijkst drijfveer betreffende duurzaamheid is?

Op wat voor planeet groeien mijn kinderen en de volgende generaties( mijn kleinkinderen) op?

Om antwoorden te krijgen heb ik me toen aangesloten bij Greenpeace, die voor mij op dat moment objectief en betrouwbaar overkwam en dit bleek later terecht. Bij hun ik veel geleerd over bovengenoemde thema,s en nog veel meer over aan moeder aarde gerelateerde onderwerpen. 

In mijn privé tijd was ik een aantal jaren aan Greenpeace Groningen verbonden (voorzitter) en mede oprichter van Occupy Groningen. In die tijd kwam ook CO2 opslag ter sprake om dit,  opslaan in de lege gasvelden, toen hebben drie organisaties,  Stichting Co2ntramine opgericht waaronder Greenpeace Groningen, deze stichting had als visie en missie geen gerommel in de ondergrond in dit geval betrof het CO2 opslag, uiteindelijk zijn we daarin geslaagd. Helaas staat CO2 opslag in deze tijd (2019) nog steeds op de politieke agenda dus waakzaamheid is geboden, in mijn buurt heb ik nog een Repair Café en een Stadstuin opgezet.     

Daarnaast ben ik ook een aantal studies gaan volgen, milieu recht (LOI), duurzaam ondernemen (OU) en milieuwetenschappen en duurzame ontwikkelingen (OU).

______________________________________________________________________________________________________________________

Via deze website wil ik proberen om de kappersbranche te ondersteunen/adviseren om meer kennis over duurzaamheid in het onderwijs en in de bedrijfsvoering over te brengen.

En Contact.

Voor info, vragen en of opmerkingen:

Mail:  patje1206@hotmail.com 

Tel:    06-10985571


E-mailen