Duurzame ontwikkeling(doelen)                                    in het Kappersonderwijs/branche.
 

Bijensterfte is de laatste jaren enorm toegenomen de hoeveelheid vliegende insecten (waaronder dus bijen) is met 75 procent  teruggelopen. 

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!

______________________________________________________________________________________________________________

Duurzaamheid in het kappersonderwijs.

Jij de kapper(ster);

Je hebt een geweldig mooi creatief beroep gekozen, naast het vak(manschap) op zich, zijn er nog andere interessante voordelen van je beroepskeuze. Wat te denken van contact met consumenten/klanten, vertegenwoordigers en andere stakeholders (belanghebbenden), waarmee je sociale vaardigheden, maatschappelijk ontwikkelingen, inzicht in het gedrag, de beweegredenen en wensen en behoeften van anderen (mensenkennis), creativiteit kunt upgraden.

Jij over jezelf en duurzaamheid, wat voor mens, kapper(ster) wil ik worden/zijn, wie of/en ben ik eigenlijk, vraag je ouders, vrienden(innen), familie en bekenden wie of/en wat jij bent.     

Ga ook eens bij jezelf te rade wie je bent, ben ik onwetend, vermijdend, moet aangestuurd worden, ondernemend, door pakker, profiteur of boosaardig. Ben ik een familiemens, individualist , team-player, een mensenmens, binnen/buiten mens, sportief, dierenvriend/hater, vegetariër, vleeseter, hou je rekening met dierproeven vrije producten,  ruim je keurig je afval af, sigarettenpeuken opruimen of op de grond uitmaken, materialistisch of geen prioriteit? Wat voor persoon wil ik over een paar jaar zijn, wil ik gaan trouwen, kinderen krijgen, carrière maken, eigen zaak starten? Wellicht denk je wat een zware kost, ja misschien wel aan de andere kant het is ook leerzaam, interessant en helder je zelfbeeld te leren kennen. 

MBO-ers;

Mbo-er zijn de ruggengraat van de maatschappij. Het is de groep die het doet, die de handen uit de mouwen steekt en die een groot deel van het midden en kleinbedrijf draaiende houdt. Nu de problemen op het gebied van klimaatverandering alsmaar groter worden is het steeds meer van belang jongeren ook van het mbo mee te laten denken en doen op dit gebied. Meedenken, creatief zijn, oplossingen vinden die er voor zorgen dat we gelukkig kunnen zijn en blijven. Niet alleen dat je zelf gelukkig wordt maar ook je omgeving en je nageslacht. 

Kappersbranche;

Als we kijken naar het hedendaagse kappersonderwijs dan komen we tot de conclusie dat er helaas nauwelijks aandacht wordt besteed aan duurzaamheid, de zgn. drie P’s,( PlanetPeople en Profit/Prosperity ) en de nieuwe economie komen amper ter sprake.

Alleen her en der zijn de woordjes milieu en burgerschap terug te lezen maar deze staan niet in relatie met de duurzame thema’s zoals omschreven in de missie en visie van mbo Nederland, helaas is de brancheorganisatie ANKO geen lid van deze duurzame beweging!

Daar de kappersbranche nog niet structureel aan het verduurzamen is ( gelukkig zijn er wel een aantal kappers die goed met duurzaamheid bezig zijn en deze groep is groeiende ) daarom lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen. Want zo als al benoemd, binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is. Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart gezet word in de kappersopleidingen, want de tijd begint te dringen. Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze het thema duurzaamheid meenemen naar hun salon /privé situatie en daar verspreiden. 

In het praktijk gedeelte: denken we dan aan watergebruik, gebruik duurzame haarverzorging producten, duurzaam haarkleuren, blonderen kan echt niet meer in deze tijd, permanenten niet of nauwelijks ( deze behandeling is aan innovatie/vernieuwing toe ), haar en hoofdhuid onderzoek,  duurzaam gereedschap ( energiezuinig ), duurzame kleding, duurzame handdoeken, gebruik maken van uitsluitende duurzame schoonmaakmiddelen en meer aandacht voor de gezondheid van de medewerkers.

Waaromhelaas staat duurzaamheid niet of nauwelijks op de agenda in de kappersbranche/onderwijs, daarom ben ik begonnen met het schrijven van een concept 'Duurzaamheid in het kappersonderwijs'

Met als speerpunt het creëren van bewustwording voor de aankomende generaties kappers van de gevolgen het gebruik van o.a. chemische producten, te veel watergebruik en het geven van chemische behandelingen in de kappersbranche en wat dit doet met moeder aarde. 

Roofbouw moeder aarde.

De mensheid heeft dit jaar al net zoveel natuurlijke bronnen verbruikt als de aarde in een jaar kan leveren. Dat betekent dat we de rest van het jaar 'in het rood' gaan, stelt Global Footprint Network. Zij noemen het interen op natuurlijke reserves. 

Om te leven en de wereldeconomie draaiende te houden hebben we voedsel, hout, vis en bio - capaciteit nodig om de broeikasgassen te absorberen. We stoten meer kooldioxide uit dan onze oceanen en bossen kunnen absorberen, we vangen meer vis dan er bijkomt en hakken sneller bomen om dan dat ze groeien, dus enige haast is geboden.

Bij het theorie gedeelte: praktijk gelinieerde theorie, leren over goed burgerschap ( waarden en normen ),  sociale vaardigheden ( omgang met o.a, consument, collega,s en werkgever ), je presentatie ( kleding, haar en make up ), de duurzame ontwikkelingsdoelen ( 17 ), transparante verkooptechniek, sport en beweging (met als uitgangspunt de werkhouding), EHBO ( wat te doen bij ?? ). 

“Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen.”

(Nelson Mandela)

Aanbeveling (duurzaam) lesprogramma: 

 • Om een betere moeder aarde/milieu te realiseren dienen enkele doelen uit het SDG geïntegreerd worden in de kappersopleidingen, zowel in de theoretische als de praktische leermethodes.
 • Bij iedere handeling die je verricht (theorie, praktijk en privé) dien je na te denken is dit het juiste voor de moeder aarde/milieu?


Praktijkles:

 • Duurzame ontwikkelingendoelen in de praktijk:
 • Uitleggen: de 17 doelen van duurzame ontwikkelingen in relatie met het kappersonderwijs, voor zover als het in de praktijkles toegepast kan worden.
 • Water (doel 6 ).
 • Transitie van een chemische naar een biologisch werkwijze (doelen 9 en 12 ).
 • Zuinig met energie (doelen 7, 13 en 15 )
 • Gezondheid voor consumenten en medewerkers (doelen 3 en 8 ).
 • Kwaliteitsonderwijs (doel 4 ).
 • Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, op de werkplek en opleiding, ARBO en CAO wet (doel 8)
 • Haaronderzoek, Haarverzorging (doel 4 ).
 • Dames model knippen, snij- en effileer technieken (doelen 4 en 6 ).
 • Heren knippen, baard, tondeuse, wassen/föhnen en barber technieken  (doel 4).
 • Föhnen, watergolven en modelleren (doelen 4, 7 en 13 )
 • Permanenten en straight- en/relaxen ( doelen 4, 6, 9, 12 en 13 ).
 • Verftechnieken en kleurenleer, ontkleuren (doelen 4, 6, 9, 12 en 13 ).
 • Vlechten en opsteken van lang haar (doel 4 ).

  Praktische theorie:

 • Duurzame ontwikkelingendoelen in theorie: de 17 doelen behandelen/uitleggen aan de hand van voorbeelden van de situatie in de salon:     
 • Werkhouding, lichaam en bedrijfshygiëne (doelen 3, 4 en 6 ).
 • Omgaan met je klant, presentatie en sociale vaardigheden en burgerschap (doel 4 )
 • Eerlijke/transparante verkoop artikelen (doelen 8 en 12 ).
 • Ondernemersvaardigheden (doelen 5, ,9, 12, 16 en 17 ).

 Algemene vakken:  Doelen allen (4 )

 • Nederlands en Engels.
 • Duurzaamheid. Jij als persoon.
 • Economie (met name de ecologische schuld aan moeder aarde gaan doorberekenen in de tarieven salon/school).
 • Loopbaanoriëntatie, opkomen voor je rechten als duurzame toekomstige generaties.
 • Goed Burgerschap.
 • ICT. ( mobiel afspraken, app afspraken, afreken methodiek, eigen website/Facebook/Twitter/Instagram etc.)
 • Sport en bewegen, met als insteek de werkhouding op de werkvloer.
 • EHBO.
 • Budgetteren en gezonde leef/consumptiestijl.  

____________________________________________________________________________________________________
 

                                          Ruimteafval, het is niet echt iets waar we van wakker liggen maar rondom de Aarde bevindt zich 

                                          een gigantische afvalberg die voor de ruimtevaart en de mensheid tot catastrofale gevolgen kan leiden. 

E-mailen