Duurzame ontwikkeling(doelen)                                    in het Kappersonderwijs/branche.
 

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel onder andere, doordat gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica smelten. Ook het zee-ijs op de Noordpool verdwijnt in snel tempo. De afgelopen 30 jaar is de helft van het zee-ijs rond de Noordpool verdwenen. Een drama voor de dieren die deze gebieden als leefgebied hebben. 

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!


_________________________________________________________________________________________________

22 januari 2020

‘Ozonkillers’ goed voor helft opwarming Noordpool!

We dachten ooit dat het verbod op de cfk,s het ozon probleem om den duur wel gaan oplossen en dit gebeurde inderdaad. Maar het had zijn invloed op de klimaat verandering al ingezet in de vorm van een broeikasgas en niet zo'n beetje ook onderzoekers hebben geconstateerd, dat er een verband ligt tussen de cfk,s en de klimaat opwarming op de het Noordpoolgebied deze zou twee tot drie sneller gaan dan elders op aarde.

En inmiddels is het alternatief voor cfk,s  de hfk,s ( fluorkoolwaterstoffen) ook als broeikasgas aangemerkt en word binnenkort aan banden gelegd, dus beste kappers die nog met spuitbussen werken ( haarlak, spuitgel etc. ) ga vast al op zoek naar alternatieven voor deze producten en als je daar toch mee begint, kijk dan eens bij O'right, LUSH, Aveda of een ander duurzaam merk, je zult er geen spijt van krijgen.

Lees hieronder verder:

 Bron: https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/ozonkillers-goed-voor-helft-opwarming-noordpool

_________________________________________________________________________________________________________________________________

16 januari 2020

Gisteren hierover nog geblogd en nu werkelijkheid.

1000 miljard voor duurzame EU 'pas het begin' #klimaatverandering.

De 1000 miljard euro die de Europese Commissie de komende tien jaar duurzaam wil investeren in de overgang naar een klimaatneutrale EU in 2050 is "pas het begin". Dat zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het parlement, volgens de EU is 1000 miljard niet genoeg,  jaarlijks is daar volgens Timmermans 260 tot 300 miljard euro voor nodig. 

 

Bron: https://panorama.nl

_________________________________________________________________________________________________________________

15 januari 2020

Geld doneren aan Australië goede zaak?

Nederlanders staan bekend als gulle gevers vooral bij een ramp, heel goed , blijven doen, niets mis mee, tenminste als je het geld er voor (over) hebt.  

In dit geval ging het om Australië, misschien wel het rijkste land ter wereld, maar wel met aan het hoofd een President die de fossiele industrie omarmt en steunt. Deze ramp is niet direct aan te rekenen aan de klimaatverandering maar wel een opstapje tot..., met als gevolg enorme droogte er gaat niet meer bloeien en groeien, een groot diversiteit aan dieren en planten zijn compleet weggevaagd en komen waarschijnlijk nooit meer terug, dit zijn juist de instrumenten voor een klimaatverandering, een President die weg kijkt met kolen brikken in zijn handen en niets van klimaatverandering wil weten, maar dit terzijde.

Nederland

Wat me zorgen baart is dat we zelf ook ooit met de klimaatverandering te maken krijgen of al hebben ondervonden, overvloedige regenval, heftige winden/stormen, verrotte gewassen etc.

Beste mensen dit gaat geld kosten want de verzekeringsmaatschappijen vergoeden geen schade door klimaatverandering en de gewassen die we duurder moeten gaan kopen in de supermarkten zijn ook voor onze rekening en wat er verder nog op ons bordje komt qua kosten klimaatverandering. Dus reserveer vast geld voor deze kosten, niet om jullie bang te maken maar alvast om rekening mee te houden, eigenlijk is dit de taak van de overheden maar ja.....?

In oktober 2006 waarschuwde de Wereldbank al, in het zgn. Stern (naam schrijver) Rapport, dat de klimaat verandering  de wereld honderden miljarden euro/dollars gaan kosten, dit rapport werd door de meeste wereldleiders weggewuifd, haha klimaat verandering haha wat is dat ....onzin, links gebazel etc. En nu zitten we met de gebakken peren zuur enorm zuur en wie is weer de dupe......?

___________________________________________________________________________________________________________

6 januari 2020

Mondkapjes:                 

·        Behoort niet tot standaard kappers benodigdheden, daarom hierbij een pleidooi om de mondkapjes te introduceren in het kappersvak.

·        En wel om de volgende redenen: dat je als kapper(ster) ongemerkt veel haar deeltjes naar binnen krijgt o.a. bij het knippen zelf, blazen van een föhn, droogkap en evt. airco/afzuigsysteem en de microvezels die je naar binnen kunt krijgen via het praten, zuigen, snuiven, slikken en inademingen, wat uiteindelijk kan leiden tot zgn. haarballen in de maag. 

·        In kapsalons komen regelmatig klachten voor over het binnenmilieu. De klachten betreffen stank en irritaties bij gebruik van haarverzorgingsproducten, warmtebelasting bij warm weer, bedompte atmosfeer en onvoldoende ventilatie (door betrokkenen soms wel omschreven als 'zuurstoftekort'). 

·        In kapsalons worden haarverzorgingsproducten zoals haarlakken, haar verven en permanent stoffen gebruikt. Hierbij komt een scala aan stoffen vrij in de lucht, die door werknemers wordt ingeademd. Sommige stoffen kunnen ook via de huid worden opgenomen.

·        Bij permanent, kleuren, blonderen en knippen komen irriterende en sensibiliserende stoffen vrij blootstelling aan deze groep stoffen kan leiden tot huid- en luchtwegaandoeningen. De blootgestelde populatie is groot en divers. De betrokken aandoeningen leiden relatief vaak tot uitval en gedwongen omscholing.

 Bronnen:    https://www.plasticsoupfoundation.org/psf-in-actie/plastic-health-coalition/     https://www.duurzamekappers.nl

_________________________________________________________________________________________________

6 januari 2020

        Milieu schade ‘Chemische Kappers’ door berekenen in de tarieven?

 • Wereldwijd verbruiken we grondstoffen in een steeds hoger tempo. Door de winning van die grondstoffen, de verwerking ervan tot materialen en producten, en door ons afval brengen we schade toe aan natuur, milieu en leefomgeving. Daarnaast verspillen we grondstoffen en materialen en bestaan er zorgen rondom de leveringszekerheid van grondstoffen op zowel korte (afhankelijkheid) als lange termijn.                   
 • De productie van goederen levert Nederland jaarlijks mogelijk 38 miljard euro aan directe milieuschade op, waarvoor in het huidige belastingstelsel veel te weinig wordt betaald. Groene belastingen zouden al bij de industrie geheven moeten worden. Grondstoffen zijn nu veel te goedkoop, en het gebruik van fossiele energie is grotendeels onbelast. De markt faalt momenteel, grondstoffen zijn veel te goedkoop doordat schadelijke effecten niet in de prijs tot uitdrukking komen. Om dat te verhelpen, kunnen groene belastingen worden geïntroduceerd die grondstoffen duurder maken. Terwijl we juist in moeten inzetten op duurzame materialen en hergebruik, aldus het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).

     De echte kostprijs van producten (want we betalen eigenlijk veel te weinig)

 • De prijzen die we dagelijks betalen voor ons voedsel, kleding en tal van andere producten kloppen voor geen meter. We betalen hier namelijk veel te weinig voor. Hoe dat komt? Omdat negatieve ecologische en sociale effecten van het productieproces niet of nauwelijks worden meegerekend in de prijs die je ervoor betaalt in de winkel. Weten wat een product echt kost, inclusief de externe ecologische en sociale kosten? Consumenten willen het, bedrijven zouden het moeten willen.

          Binnenkort komen in de winkels van Eko Plaza de eerste producten waarvan niet alleen de                    consumentenprijs, maar ook de werkelijke prijs wordt vermeld.

         Waarom ‘chemische kappers’ duurder zouden moeten zijn en de milieuschade in             hun tarieven door moeten berekenen?

         Omdat deze kappers het milieu veel meer belasten dan de zgn. ‘groene kappers’.                

 • Omdat deze groep kappers vooral met synthetische producten werken en verkopen, zijn ze            verantwoordelijk voor een hogere co2 uitstoot gevolg klimaatverandering, dan de groene       kappers.
 • Vanwege het werken met chemische producten is het verbruik van water ook aanzienlijkere hoger  en zijn ze tevens grotere vervuilers van het oppervlaktewater/rivieren/oceanen (plastic soep).
 • Daarnaast zijn ze ook medeverantwoordelijk voor de uitputting van grondstoffen o.a. olie, meer water (5) door chemische processen m.b.t. gebruik en verkoop synthetische producten.
 • Produceren meer (chemisch) afval, verftubes, peroxide flessen, handschoenen, weggooi verfschorten, in salon verbruikte haarverzorging producten in plastic verpakte afval.                                                                 
 • Wat te denken van de gezondheidsaspecten betreffende medewerkers en consumenten die aanraking komen met chemische producten (soorten kanker, allergieën, chromosoomafwijkingen, oogletsel, huidirritatie, ademhalingswegenirritatie).     
 • En de chemicaliën die aan plastic worden toegevoegd, een beetje tot zeer schadelijk zijn voor ons lichaam. (ziekteverwekkende) micro-organismen.
 • Vaak is de kennis van/over de duurzame ontwikkeling doelen niet aanwezig  en juist bij de groene kappers wel, omdat het een belangrijke onderdeel is van het duurzaam ondernemerschap en van het moderne wereldburgerschap.
 • De 17 duurzame ontwikkeling doelen zijn er bron van inspiratie voor onze leefstijl van het heden, verleden en wie weet in de toekomst.
 • Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.
 • Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzaamheid, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.
 •  We kunnen niet meer weg kijken maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de egoïstische manier van ons consumeren ( leefstijl ), want we halen de grondstoffen voor onze dagelijkse boodschappen bijna allemaal uit andere landen van over de gehele wereld met alle gevolgen van dien, uitbuiting boeren, ontbossing.
 • Een greep uit onze andere behoeften, luxe goederen, kleding, computers, smartphones etc. komen vanuit alle windstreken met alle gevolgen van dien ( uitbuiting werknemers, slechte arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid, hongerlonen, vervuiling, boskap, uitsterving inheemse plant en diersoorten, gedwongen verhuizing inheemse bevolkingen, verontreinigde rivieren, plastic soep in oceanen ).                         

Bronnen

https://www.plasticsoupfoundation.org/psf-in-actie/plastic-health-coalition/  

https://rivm.openrepository.com/handle/10029/261096 

https://www.ergohair.eu/wp-content/uploads/Medisch-Referentiedocument_DRAFT.pdf

file:///C:/Users/Peter/Downloads/TNO-1994-beroepsziekten.pdf 

https://rivm.openrepository.com/handle/10029/7310

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

https://www.bedrock.nl/true-price-de-echte-kostprijs-van-producten/

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2018-10-Circulaire-economie-economie-en-ecologie-in-balans.pdf

https://www.fluxenergie.nl/pbl-belast-industrie-voor-milieuschade/?gdpr=accept

https://www.bedrock.nl/true-price-de-echte-kostprijs-van-producten/

____________________________________________________________________________________  

22 december 2019


In plaats van een blog dit keer een oproep!!

Waarom gaan duurzaam gerelateerde kappers niet samen werken? in een duurzame eco-economie is samenwerken en kennis delen een belangrijk aspect.

Vandaar mijn oproep, wie is geïnteresseerd in een Nederlandse duurzame kappers netwerk, bv. Facebook, Linkedin of Twitter of........? En dat we ons tevens gaan aansluiten bij een Europese Duurzame Kappers netwerk (zie logo rechtsboven en video: https://youtu.be/ZXxtglqyimc 

Volgens mij word het weleens tijd dat er een vorm van samenwerking tot stand komt bij de duurzame kappers beweging die een duidelijke duurzame boodschap wil verkondigen en uitstralen. Waarin we onze visie, doelen en waarden willen uitdragen, via een manifest uiten we onze grote bezorgdheid over onze gezondheid en de integriteit van het milieu.

Door samenwerking met andere milieu organisaties kunnen we deze zorgen (bv. via een petitie) aan de politiek overdragen, door samen te gaan werken kunnen we het verschil maken, al een beetje geïnteresseerd geworden, mail of bel me (zie: over....en contact) 


Bron: https://bbf-int.com

____________________________________________________________________________________

 15 december 2019

BK'ers:  Bekende Kappers.         


In het vaktijdschrift 'De Kapper' van december jongstleden, gaven 4 zogenaamde BK'ers hun visie over duurzaamheid in de kappersbranche, deze mensen hebben een voorbeeld functie in de kappersbranche en kunnen daarom bij uitstek duurzaamheid in de branche promoten/aanjagen, want langzamerhand is het niet meer geheel vrijblijvend. 

Tot mijn grote verbazing en teleurstelling gebeurde dit mondjesmaat, men zegt het wel belangrijk te vinden en doen er ook wel een beetje mee, helaas nog te weinig naar mijn mening. In alle vier salons word nog chemisch gekleurd, vele haarverzorging producten in de salons zijn nog van synthetische aard. Bij het BK- schap horen ook maatschappelijk verantwoordelijkheden en duurzaamheid is er eentje van.....!

Bronhttps://gpmediavaktijdschriften.nl/images/magazines/flipbooks/de-kapper/6-2019/HTML/

____________________________________________________________________________________


 E-mailen