Duurzame ontwikkeling(doelen)                                    in het Kappersonderwijs/branche.
 

Al die geweldige creatieve onderdelen van het kappersambacht die in het begin aangeleerd zijn op een school en verder ontwikkeld zijn bij een werkgever, daar mag je best trots op zijn, je hebt deze eigenhandig vorm gegeven, zelf betaald en je lief en zaligheid er ingestoken kortom een waardevol bezit. Maar.....dit bezit kan en mag je niet uitsluitend voor eigenbelang en/of commerciële doeleinden gebruiken, dit waardevolle bezit kan en dien je, als goed wereldburger, ook in te zetten voor maatschappelijke doeleinden. 

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Waarom duurzame ontwikkelingen in de kappersbranche? 

 • Omdat de kappersbranche, net als andere sectoren, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen om ook iets tegen de klimaatverandering te ondernemen, namelijk de kappersbranche te verduurzamen! 
 • Als we kijken naar de hedendaagse kappers-vakbladen en het lijfblad  ANKO Kapperszaken, dan kunnen we de conclusie trekken dat er helaas nauwelijks aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.
 • Belangrijke thema's zoals de drie P’s,( Planet, People en Profit ), de nieuwe economie en de missie en visie van MVO Nederland komen er amper in voor.      
 • Alleen her en der zijn de woordjes milieu en burgerschap terug te lezen maar deze staan niet in relatie met de duurzame thema’s zoals omschreven in de missie en visie van MVO Nederland. 

Waarom?

 • Iedere dag kun je wel iets lezen over het milieu ( definitie volgens het KNMI) “ De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, het welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat “ Vooral de klimaatverandering, met de bijbehorende schadelijke effecten staan vaak in de middelpunt van de belangstelling, zoals bv.. 25 juli 2019 de heetste dag ooit sinds de metingen ( 41.1 C ) werd veel aandacht aan geschonken ( internet, tv, radio en dagbladen ).
 • Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de mens met zijn leefwijze mede veroorzaker is van deze klimaatverandering, dus ook de kapper zowel privé als in zijn/haar werkzaamheden. Ja de kappersbranche is best wel vervuilend, denk o.a. maar eens aan chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie ( CO2 ) verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, afgeknipt haar etc.
 • Daar de kappersbranche nog niet structureel aan het verduurzamen is ( gelukkig zijn er, over het land verspreid, al kappers die goed met duurzaamheid bezig zijn ) daarom lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen. Want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere mbo opleidingen wel veel aandacht voor is. Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart gezet word in de opleidingen, want de tijd begint te dringen. Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze deze duurzaamheidsfactor meenemen naar hun salon /privé situatie en daar verspreiden.

  De drie P’s :   

 • Tegenwoordig genoemd People, Planet and Prosperity,  is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het stond voor de drie elementen People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit ( winst ) en nu dus Prosperty ( welvaart ) die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.
 • Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.
 • Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.
 •  De drie P's worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De nieuwe economie:

          Van dingen naar diensten.

 • Verdienstelijking’ wordt steeds makkelijker, beter en meer geaccepteerd, dat is niet zo gek want door te kijken naar toegang tot producten in plaats van bezit kun je als kapper/ondernemer geld besparen, kwalitatieve spullen gebruiken én verspilling tegengaan, diensten start-ups zoals Bundels draaien daarom op volle toeren en zullen de komende tijd steeds meer geaccepteerd worden.

          Het principe is: niet meer te kopen maar te gebruiken/huren, je gebruikt/huurt de functie                  van het apparaat.

 • Bijvoorbeeld de föhn, je gebruikt/huurt dan alleen het warm/koud blazen.
 • De fabrikant/producent blijft eigenaar van het apparaat, deze onderhoudt het apparaat gedurende de gebruik periode en wordt vernieuwt het als het apparaat afgeschreven is.
 • Voordelen geen aankoop investeringen, geen onderhoudskosten, altijd een up-to-date apparaat en bij vervanging wederom geen investering.
 • Meer voorbeelden kunnen zijn: droogkappen, was units, stoelen, lampen, wasmachine, wasdroger, dure scharen, tondeuse en scheermessen.

          Van organisaties naar netwerken.  

 • De tijd van logge, stugge multinationals is eigenlijk wel een beetje voorbij. Niet voor niets vind je bij de ASN Wereldprijs veel toffe (nu nog) kleinschalige startups!, dit wordt alleen maar belangrijker: we moeten kijken naar de organisatie als asset. Dat houdt in dat het pand waarin je organisatie zit en een logge structuur waarop je organisatie rust eigenlijk niet meer van deze tijd is. Netwerken worden de nieuwe organisatievorm. En dat is fijn, want er zijn ontzettend veel toffe samenwerkingsmogelijkheden (en creatieve broedplaatsen!)
 • Een groot pand vol met kleine kapsalons, met eigen opleidingen en kappers-tech snufjes, eigen plantaardige planten/kruiden tuinen, duurzame verpakkingen ontwikkelinstituut en ( verbinden en samenwerken ).

         Van lineair naar inclusief.

 • Lineaire businessmodellen en verkoopstrategieën kun je natuurlijk nog steeds toepassen, maar sluit ook circulaire modellen niet uit ( lege verftubes en afgeknipte haren hergebruiken ). Volgens Jonkers hebben deze een glansrijke toekomst – en hij is niet de enige. Voor de komende 200 jaar is het waarschijnlijk zelfs onze grootste exportkans! Inspiratie nodig? Check dan vooral deze circulaire ondernemingen! Als je nog een stapje verder wilt, kun je zelfs kijken naar andere verdien/betalingsvormen( per minuut knippen etc. ). Het concept ‘hybride betalen’, waarbij je niet alleen met geld maar ook met eigen opgewekte energie of bijvoorbeeld kilometers ( kruiden/planten, haren ) kunt betalen.

 Wie of wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland?

 • Als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen. MVO Nederland is ervan overtuigd dat dit alleen kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormen we samen met ondernemers een beweging naar die nieuwe economie. Omdat we die zo snel mogelijk willen bereiken moeten we onze beweging nu zo groot mogelijk maken.
 • De nieuwe economie is een toekomstbestendige. Alleen in die economie kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom is het bereiken daarvan ons doel. Dat lukt nog sneller als we onze beweging zo groot mogelijk maken. De nieuwe economie is: klimaatneutraal; circulair; en inclusief; met eerlijke ketens.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals armoede, luchtvervuiling, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden.
 • MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken.
 • Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. 

Onze leefstijl;

 • We kunnen niet meer weg kijken maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de egoïstische manier van ons consumeren ( leefstijl ), want we halen de grondstoffen voor onze dagelijkse boodschappen bijna allemaal uit andere landen van over de gehele wereld met alle gevolgen van dien, uitbuiting boeren, ontbossing.
 • Een greep uit onze andere behoeften, luxe goederen, kleding, computers, smartphones etc. komen vanuit alle windstreken met alle gevolgen van dien ( uitbuiting werknemers, slechte arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid, hongerlonen, vervuiling, boskap, uitsterving inheemse plant en diersoorten, gedwongen verhuizing inheemse bevolkingen, verontreinigde rivieren, plastic soep in oceanen ). 

 

 SDGs, wat moet ik mij daarbij voorstellen?

         De drie P's, de nieuwe economie en MVO Nederlanden onderschrijven de SDG doelstellingen           in hun missie en visie.

 • Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.
 • Duurzame ontwikkeling valt gelukkig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij de overheid, consumenten, het bedrijfsleven ( kappersbranche ) en NGO’s, overal staat dit onderwerp op de agenda. Van het mbo tot de kabinetsaanpak duurzame ontwikkeling, het onderwerp komt telkens weer terug. Ook in de kappersbranche zal gewerkt dienen te worden aan de uitwerking van de juiste kennis en vaardigheden om de duurzame ontwikkelingsdoelen op een goede en verantwoorde wijze vorm te geven, welke van de 17 doelen kunnen we toe passen in de kappersbranche?

E-mailen