Duurzame ontwikkeling(doelen)                                    in het Kappersonderwijs/branche.
 

Afname biodiversiteit,  decennialang kachelde in Nederland de natuur achteruit. Heggen, struwelen, bosschages, oude landschappen: ze zijn verdwenen. Belangrijk is de rol van de consument,  burgers kunnen hun bijdrage leveren aan herstel van de biodiversiteit. Groene heggen, struwelen, kruidenrijk gras, die hebben we nodig, weg met die tuintegels of de houten schuttingen, natuurherstel, dat begint in de tuin. 

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!

_________________________________________________________________________________________________________________

Waarom duurzame ontwikkelingen (SDG) in het kappersonderwijs/branche?

 • Omdat de kappersbranche net als andere sectoren haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen om ook iets tegen de klimaatverandering te ondernemen, te beginnende met de kappersbranche te verduurzamen! 
 • Als we kijken naar de hedendaagse kappers-vakbladen en het lijfblad  ANKO Kapperszaken, dan kunnen we de conclusie trekken dat er helaas nauwelijks aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.
 • Belangrijke thema's zoals de drie P’s,( Planet, People en Profit ), de nieuwe economie en de missie en visie van MVO Nederland komen er amper in voor.      
 • Alleen her en der zijn de woordjes milieu en burgerschap terug te lezen maar deze staan niet in relatie met de duurzame thema’s zoals omschreven in de missie en visie van MVO Nederland. 

Waarom?

 • Iedere dag kun je wel iets lezen over het milieu ( definitie volgens het KNMI) “ De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, het welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat “ Vooral de klimaatverandering, met de bijbehorende schadelijke effecten staan vaak in de middelpunt van de belangstelling, zoals bv.. 25 juli 2019 de heetste dag ooit sinds de metingen ( 41.1 C ) werd veel aandacht aan geschonken ( internet, tv, radio en dagbladen ).
 • Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de mens met zijn leefwijze mede veroorzaker is van deze klimaatverandering, dus ook de kapper zowel privé als in zijn/haar werkzaamheden. Ja de kappersbranche is best wel vervuilend, denk o.a. maar eens aan chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie ( CO2 ) verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, afgeknipt haar etc.
 • Daar de kappersbranche nog niet structureel aan het verduurzamen is ( gelukkig zijn er, over het land verspreid, al kappers die goed met duurzaamheid bezig zijn ) daarom lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen. Want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere mbo opleidingen wel veel aandacht voor is. Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart gezet word in de opleidingen, want de tijd begint te dringen. Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze deze duurzaamheidsfactor meenemen naar hun salon /privé situatie en daar verspreiden.

  De drie P’s :   

 • Tegenwoordig genoemd People, Planet and Prosperity,  is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het stond voor de drie elementen People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit ( winst ) en nu dus Prosperty ( welvaart ) die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.
 • Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.
 • Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.
 •  De drie P's worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De nieuwe economie:

Van dingen naar diensten.

 • Verdienstelijking’ wordt steeds makkelijker, beter en meer  geaccepteerd, dat is niet zo gek want door te kijken naar toegang tot producten in plaats van bezit kun je als kapper/ondernemer geld besparen, kwalitatieve spullen gebruiken én verspilling tegengaan, diensten start-ups zoals Bundels draaien daarom op volle toeren en zullen de komende tijd steeds meer geaccepteerd worden.

Het principe is: niet meer te kopen maar te gebruiken/huren, je gebruikt/huurt de functie van het apparaat.

 • Bijvoorbeeld de föhn, je gebruikt/huurt dan alleen het warm/koud blazen.
 • De fabrikant/producent blijft eigenaar van het apparaat, deze onderhoudt het apparaat gedurende de gebruik periode en wordt vernieuwt het als het apparaat afgeschreven is.
 • Voordelen geen aankoop investeringen, geen onderhoudskosten, altijd een up-to-date apparaat en bij vervanging wederom geen investering.
 • Meer voorbeelden kunnen zijn: droogkappen, was units, stoelen, lampen, wasmachine, wasdroger, dure scharen, tondeuse en scheermessen.

 Van organisaties naar netwerken.  

 • De tijd van logge, stugge multinationals is eigenlijk wel een beetje voorbij. Niet voor niets vind je bij de ASN Wereldprijs veel toffe (nu nog) kleinschalige startups!, dit wordt alleen maar belangrijker: we moeten kijken naar de organisatie als asset. Dat houdt in dat het pand waarin je organisatie zit en een logge structuur waarop je organisatie rust eigenlijk niet meer van deze tijd is. Netwerken worden de nieuwe organisatievorm. En dat is fijn, want er zijn ontzettend veel toffe samenwerkingsmogelijkheden (en creatieve broedplaatsen!)
 • Een groot pand vol met kleine kapsalons, met eigen opleidingen en kappers-tech snufjes, eigen plantaardige planten/kruiden tuinen, duurzame verpakkingen ontwikkelinstituut en ( verbinden en samenwerken ).

 Van lineair naar inclusief.

 • Lineaire businessmodellen en verkoopstrategieën kun je natuurlijk nog steeds toepassen, maar sluit ook circulaire modellen niet uit ( lege verftubes en afgeknipte haren hergebruiken).
 • Voor de komende 200 jaar is het waarschijnlijk zelfs onze grootste exportkans! Inspiratie nodig? Check dan vooral deze circulaire ondernemingen! Als je nog een stapje verder wilt, kun je zelfs kijken naar andere verdien/betalingsvormen( per minuut knippen etc. ).
 • Het concept ‘hybride betalen’, waarbij je niet alleen met geld maar ook met eigen opgewekte energie of bijvoorbeeld kilometers ( kruiden/planten, haren ) kunt betalen.
 •  
   Wie of wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland?
 • Als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen. MVO Nederland is ervan overtuigd dat dit alleen kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormen we samen met ondernemers een beweging naar die nieuwe economie. Omdat we die zo snel mogelijk willen bereiken moeten we onze beweging nu zo groot mogelijk maken.
 • De nieuwe economie is een toekomstbestendige. Alleen in die economie kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom is het bereiken daarvan ons doel. Dat lukt nog sneller als we onze beweging zo groot mogelijk maken. De nieuwe economie is: klimaatneutraal; circulair; en inclusief; met eerlijke ketens.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals armoede, luchtvervuiling, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden.
 • MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken.
 • Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. 
 • Onze leefstijl;
 • We kunnen niet meer weg kijken maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de egoïstische manier van ons consumeren ( leefstijl ), want we halen de grondstoffen voor onze dagelijkse boodschappen bijna allemaal uit andere landen van over de gehele wereld met alle gevolgen van dien, uitbuiting boeren, ontbossing.
 • Een greep uit onze andere behoeften, luxe goederen, kleding, computers, smartphones etc. komen vanuit alle windstreken met alle gevolgen van dien ( uitbuiting werknemers, slechte arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid, hongerlonen, vervuiling, boskap, uitsterving inheemse plant en diersoorten, gedwongen verhuizing inheemse bevolkingen, verontreinigde rivieren, plastic soep in oceanen ). 
 •  
  SDGs, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
  De drie P's, de nieuwe economie en MVO Nederlanden onderschrijven de SDG doelstellingen in hun missie en visie.
 • Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.
 • Duurzame ontwikkeling valt gelukkig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij de overheid, consumenten, het bedrijfsleven ( kappersbranche ) en NGO’s, overal staat dit onderwerp op de agenda. Van het mbo tot de kabinetsaanpak duurzame ontwikkeling, het onderwerp komt telkens weer terug. Ook in de kappersbranche zal gewerkt dienen te worden aan de uitwerking van de juiste kennis en vaardigheden om de duurzame ontwikkelingsdoelen op een goede en verantwoorde wijze vorm te geven, welke van de 17 doelen kunnen we toe passen in de kappersbranche?

Veel (kleine) ondernemers weten nog te weinig over de 17 SDG.

 • Ze weten simpelweg niet exact hoe en wat SDG voor hun bedrijf inhoudt laat staan in te passen, zelfs vanuit hun kernactiviteiten gezien weten ze het meestal niet. Zo eenvoudig is het aan de ene kant ook niet, aan andere kant ook weer wel.
 • !! Een kanttekening is hier wel op zijn plaats namelijk dat kleine bedrijven/ondernemingen een kleinere bijdrage kunnen leveren aan de problemen in de armere landen wereldwijd gezien, dan grote internationale bedrijven.  
 • Het hoeft ook direct niet om alle doelen te adopteren, twee à drie kunnen al voldoende zijn en het zal mooi zijn al deze twee/drie op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld in 'onze branche' gaan we over tot uitsluitend natuurlijk kleuren (SDG 12), dus geen chemische troep meer, dit sluit aan op (SDG 3) medewerkers en consumenten komen niet meer in aanraking met chemie, wat nogal allergieën, irritaties veroorzaakt en zelfs tot het stoppen met het vak (SDG 1). Zelfs kunnen we (SDG 14) nog toevoegen, geen chemicaliën meer in het oppervlaktewater/rivieren/oceanen.
 • Zo moeilijk hoeft het niet te zijn, logisch, bedrijfsmatig en pragmatisch nadenken en dan komen de doelen vanzelf boven drijven. 

De 17 doelen:

Welke doelen kan de kappersbranche adopteren?

Wat bedoelen we met duurzame ontwikkelingsdoelen?

 • Hoe wil jij dat de wereld eruitziet in 2030? Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De 17 doelen:

 • Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Ook voor mij?

 • Ze gaan ook over jou. Kleding die jij bij de winkel koopt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw t-shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. En wat dacht je van de uitlaatgassen die onze auto's uitstoten? Deze zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan ook jij bijdragen aan het behalen van de SDGs.

SDG in Nederland:

 • Vanaf 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDGs naar nationaal beleid. In het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam: plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen staat dat acht ministeries een SDG-inventarisatie van het rijksbeleid hebben gemaakt.
 • Sluit het rijksbeleid aan op de 17 doelen en 169 subdoelen? En zijn er in Nederland genoeg beleidsprogramma's en monitoringsstructuren om de doelen te implementeren en te meten? Begin 2016 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving verkend wat de SDGs betekenen voor het Nederlandse leefomgevingsbeleid en in november 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeten hoe Nederland er nu eigenlijk voor staat op de 17 doelen. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar scoort bijvoorbeeld hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid, aldus het CBS.

Campagnes & Initiatieven

 • Nederlandse campagnes, initiatieven en partnerschappen voor de doelen blijven niet achter. De campagne '17 doelen die je deelt' heeft als doel iedereen in Nederland bekend te maken met de SDGs. Zeventien kinderen, oftewel de leiders van morgen, spelen de hoofdrol in deze campagne. De Nederlandse SDG Investing Agenda brengt banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen samen met als doel zich samen in te zetten voor het verkrijgen van investeringen voor de implementatie van de doelen. En in de Wicked Problem Plaza-sessies buigen experts zich over moeilijke vraagstukken rondom doelen als water, onderwijs of duurzame steden. Ook Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen, heeft VNG International de Global Goals Gemeente Campagne ontwikkeld. 

Bronwww.sdgnederland.nl

___________________________________________________________________________________________________

 

(“Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen.”)

Nelson Mandela

___________________________________________________________________________________________________________________

  

De 17 doelen uitgewerkt voor de kappersbranche.         

Armoede , doel 1:

 • Wist je dat ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede leven? En dat in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit? Het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft is toegenomen.
 • Laat consument in zijn/haar waarde, niet overdreven aardig of zorgzaam doen,  probeer niet om over al te dure behandelingen aan te praten/adviseren.
 • Geef waardevolle tips voor thuisgebruik.
 • Geef een dakloze een gratis knipbeurt, ga knippen voor de voedselbank en daklozen opvang.
 • Geef tips voor gratis kleding, speelgoed, lectuur etc.
 • Vraag consument op een keer model te zijn voor oefenavond, school of wedstrijd.
 • Iedereen heeft recht op sociale zekerheid ook bij ziekte, ouderdom, werkeloosheid of handicap.
 • Schaamte voorbij aanmelden bij de gemeente, kunnen op vele manieren ondersteuning geven zijn ze zelfs verplicht toe
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________

Geen honger, doel 2:         

 • Geen mens hoeft honger te lijden.
 • Bij voorkennis van verborgen armoede geef tip voedselbank, gemeentelijke voorzieningen, leger des heil.
 • Sociale restaurants, indien mogelijk zelf moes tuinieren of buurttuin,  bij voorkennis ondervoeding kinderen dit melden bij gemeente.
 • Via je werkgever/school actie houden ten bate deze doelgroep, inzamelen boodschappen pakketten. 

Eigen gebruik

 • Gooi nooit eten weg.
 • Koop vooral gezonde voeding.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gezondheid en welzijn, doel 3:

 • Maak eenzaamheid bespreekbaar en zo nodig doe er iets mee.     
 • Ieder mens heeft recht op medische hulp en welvaart, onderwijs.     
 • Doorverwijzen naar de gemeente (wmo , jeugdzorg, seniorennetwerk, ggz, verkeersveiligheid, fijnstof/schone lucht en dagbesteding senioren en mensen met beperking).
 •  Sportvereniging ( sport en beweging ).
 •  Verslavingszorg ( drugs, alcohol of gokken ).
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Onderwijs, doel 4

 • Ieder mens heeft recht op goed en betaalbaar (kappers) onderwijs.
 • Vraag naar tegemoetkoming studiekosten.
 • Wijzen op gebruik bibliotheek.
 • Bij voorkennis consument laag geletterdheid doorverwijzen naar de gemeente.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gendergelijkheid, doel 5        

 •  Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten.
 •  Discriminatie is niet toegestaan, zowel tussen consument als bij collega’s.  
 •  Bij kennis huiselijk geweld melden bij politie.
 • Indien mogelijk zowel mannen als vrouwen op de werkvloer.
 • Parttime werken voor mogelijk kunnen zijn.
 • Geef mensen met een beperking, laagopgeleiden en allochtonen ook een kans om te komen werken bij jullie, hoeft niet perse als kapper kan ook andere werkzaamheden zijn.
 • Probeer zo lang mogelijk door te leren of later weer op te gaan pakken.
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Schoon water en sanitair, doel 6

 • Iedereen heeft recht op betaalbare, schoon water en toegang tot schone sanitaire voorzieningen.
 • Wees zuinig met water, zowel privé als in de kapsalon.
 • Kapsalons kunnen hemelwater opvangen en hergebruiken.
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Betaalbare, betrouwbare duurzame energie voor iedereen, doel 7

 •  Stap over naar een duurzame energie leverancier, privé en zakelijk
 •  Bij huurpanden, vraag de eigenaar naar de mogelijkheden duurzame energie, isolatie en zonnepanelen.
 •  Bij eigen huis, bedrijfspand, met bepaalde subsidies je huis/pand energie neutraal maken.  
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Waardig werk en economische groei, doel 8

 • Bevorderd aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
 • Als werkgever goede en gezonde arbeidsomstandigheden bevorderen en inzetten op diversiteit.
 • Zowel privé als zakelijk maatschappelijk verantwoord inkopen en bij lokale bedrijven en MVO stimuleren.
 • Duurzame producten gebruiken. bv. Fairtrade Als winkelier ( kapsalon ) lokale, ( buurt, dorps ) ontwikkelingen bijwonen en stimuleren.
 • Probeer een laadpaal voor je pand te krijgen.
 • Duurzame prestatie afspraken maken met leveranciers.
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Industrie, innovatie en infrastructuur, doel 9

 • Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
 • Probeer elektrisch te rijden auto( scooter) privé en zakelijk, je medewerkers stimuleren om duurzaam te vervoeren ( elektrisch auto, scooter,  bus, trein, lopend of fiets ).
 •  Probeer te innoveren, samenwerkingen te starten met bv.. collega kappers, lokale winkeliers, buurtcentra, s  etc.
 •  Pleit voor meer groen bij je pand of doe zelf aan groene gevels, stoep/ terras etc.
 •  Bij nieuwbouw of verbouw gebruik duurzame materialen bv. gebruikte materiaal ( circulair ).
 •  Vermijd afval rondom je pand en anders iedere dag even schoonmaken.
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ongelijkheid verminderen, doel 10                       

 • Sociale, economische en politieke insluiting van iedereen; gelijke kansen scheppen, ordelijke, veilige en verantwoorde migratie en mobiliteit van mensen  mogelijk maken.
 • Niet discrimineren.
 • Kwetsbare doelgroepen beschermen.
 • Culturele diversiteit stimuleren, ook in de eigen organisatie.
 • Eigen sociale voetafdruk verminderen ( goed voor de mensen zijn/zorgen ).
 • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Duurzame steden en gemeenschappen, doel 11

 •   Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 •   Bij stedelijke vernieuwing, bezoek bijeenkomsten om mee te praten, ideeën in te brengen.
 •   Duurzaam vervoermiddel.
 •  Pand zoveel mogelijk ont-tegelen en vergroenen.
 •  Hemelwater opvangen voor hergebruik.
 •   Geen overlast veroorzaken.
 •   Geen lucht verontreiniging rondom of in pand.
 •   Zorg voor goed afval verwerking.
 •   Samen met buren, andere winkeliers en gemeente om groene zones te creëren.
 •  Zorg dat je pand goed bereikbaar is, zo weinig mogelijk obstakels, bij gladheid stoep etc. strooien, sneeuwvrij maken.
 •   Zorg dat je pand rolstoel vriendelijk is.
 •   Samenwerking met fietsverhuur om consument te stimuleren om met de fiets verder de stad in te reizen.   
 •  Zorg voor een rampenplan in en rondom het pand.
 •   Bescherm/verzorg cultureel erfgoed bij je in de buurt.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verantwoorde consumptie en productie, doel 12

 • Transitie van chemisch kleuren naar plantaardig/biologisch kleuren ( kleuren 2.0 ).
 • Onderzoeken naar duurzame alternatieven voor chemische permanten/relaxen.
 • Transitie chemische haarverzorging producten naar producten op plantaardige/biologische basis ( biobased, biomimicry ).
 • Duurzame verpakkingen, zo weinig mogelijk plastic en anders recyclebare plastic, alternatieve verpakking van bv.  biobased en biomimicry.
 • Producenten en toeleveranciers gaan over op duurzaam ondernemen, zo niet boycot op producten.
 •  Afgeknipte haren verzamelen voor hergebruik.
 • Verbouw of nieuwbouw op basis van duurzaamheidseisen.
 • Duurzame acties organiseren, alleen of met andere winkeliers.
 • Duurzaamheid stimuleren bij medewerkers en belonen.
 • Zoveel mogelijk papierloos werken.
 • Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klimaatactie, doel 13

 •  Dringende actie nodig om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 •  Een kapsalon zal dit niet kunnen terugdringen, maar gezamenlijk kan de kappersbranche met behulp van producenten, toeleveranciers en andere  aanverwante bedrijven en instellingen, draagt de branche een behoorlijk steentje mee.
 •  Zoveel mogelijk CO2 uitstoot vermijden, vervoer, energie.
 •  Veel groen aan en rondom je pand.
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leven in het water, doel 14

 •  Zo min mogelijk chemische middelen in het riool, daarom geen chemische kleuringen en permanent meer.  
 •  Zo min mogelijk microplastic in het riool, bijvoorbeeld shampoo make-up, wasmiddelen.
 •  Gebruik alleen biologische handdoeken, kap kleden en bedrijfskleding.
 •  Geen chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
 •  Alleen toilet papier doorspoelen, geen andere doekjes of iets van dien aard door toilet spoelen.
 •  Alleen duurzame vis eten.
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leven op het land, doel 15

 • Gebruik alleen ( print)papier met duurzame FSC keurmerk.
 •  Plant veel groen rondom je pand i.v.m. biodiversiteit (bijen, vlinders, vogels, insecten etc.).
 •  Alleen milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken.
 • Ruim afval op in de publieke ruimtes.
 • Gooi afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken, of neem het mee naar huis en gooi het daar in de afvalbak.
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrede, justitie en sterke publieke diensten, doel 16

 •  Probeer altijd tot een goed compromis te komen bij een verschil met een ontevreden consument.
 •  Hetzelfde geld voor een geschil met een van de medewerkers.
 •  Ga zoveel mogelijk transparant door het leven zowel zakelijk als privé, scheelt een hoop conflicten.
 •  Gebruik nooit geen geweld, alleen bij zelfverdediging.
 •  Altijd helder en open naar stakeholder zijn.
 •  Aansluiten bij duurzame initiatieven.
 •  Bij verkiezingen altijd gaan stemmen, is eigenlijk je plicht om de democratie overeind te houden.
 •   Probeer vreedzaam en rechtvaardig door het leven te gaan.   
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partnerschap om de doelen te bereiken, doel 17

 • Probeer zoveel mogelijk samen te werken zakelijk: winkeliersvereniging, werkgeversvereniging, werknemersvereniging, gemeente, buurtvereniging, kappersonderwijs instellingen.
 • Deel je kennis, leer van anderen.   

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

-         

E-mailen