Duurzaamheid in de kappersbranche
 

Afname biodiversiteit,  

Decennialang kachelde in Nederland de natuur achteruit. Heggen, struwelen, bosschages, oude landschappen: ze zijn verdwenen. Belangrijk is de rol van de consument,  burgers kunnen hun bijdrage leveren aan herstel van de biodiversiteit. Groene heggen, struwelen, kruidenrijk gras, die hebben we nodig, weg met die tuintegels of de houten schuttingen, natuurherstel, dat begint in de tuin. 

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!

_________________________________________________________________________________________________________________

Duurzame ontwikkelingen (SDG) in het kappersonderwijs/branche.

SDGs, wat moet  ik mij daarbij voorstellen?

Dat zijn de zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Deze agenda is goed gekeurd door alle lidstaten van de Verenigde Naties inclusief Nederland.

Duurzame ontwikkeling valt gelukkig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij de overheid, consumenten, het bedrijfsleven ( kappersbranche ) en NGO’s, overal staat dit onderwerp op de agenda. Van het mbo tot de kabinetsaanpak duurzame ontwikkeling, het onderwerp komt telkens weer terug. Ook in de kappersbranche zal gewerkt dienen te worden aan de uitwerking van de juiste kennis en vaardigheden om de duurzame ontwikkelingsdoelen op een goede en verantwoorde wijze vorm te geven, welke van de 17 doelen kunnen we toe passen in de kappersbranche. 

Ook voor mij?

Ze gaan ook over jou. Kleding die jij bij de winkel koopt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw t-shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. En wat dacht je van de uitlaatgassen die onze auto's uitstoten? Deze zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan ook jij bijdragen aan het behalen van de SDGs.

SDG in Nederland:

Vanaf 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDGs naar nationaal beleid. In het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam: plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen staat dat acht ministeries een SDG-inventarisatie van het rijksbeleid hebben gemaakt.

Bronwww.sdgnederland.nl

___________________________________________________________________________________________________________________

  De 17 doelen:

   
Als we gaan inzoomen op de doelen wie van deze doelen kan de kappersbranche adopteren?

Bronwww.sdgnederland.nl

Zie filmpje over duurzame ontwikkeling leren. https://youtu.be/v97AjFPL1q0
E-mailen