Duurzame ontwikkelingsdoelen in de kappersbranche
De duurzame kapper is een sterk merk!

 7 december 2019

Veel (kleine) ondernemers weten nog te weinig over de 17 SDG.

Ze weten simpelweg niet exact hoe en wat SDG voor hun bedrijf inhoudt laat staan in te passen, zelfs vanuit hun kernactiviteiten gezien weten ze het meestal niet. Zo eenvoudig is het aan de ene kant ook niet, aan andere kant ook weer wel.

Een kanttekening is hier wel op zijn plaats namelijk dat kleine bedrijven/ondernemingen een kleinere bijdrage kunnen leveren aan de problemen in de armere landen wereldwijd gezien, dan grote internationale bedrijven.  

Het hoeft ook direct niet om alle doelen te adopteren, twee à drie kunnen al voldoende zijn en het zal mooi zijn al deze twee/drie op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld in 'onze branche' gaan we over tot uitsluitend natuurlijk kleuren (SDG 12), dus geen chemische troep meer, dit sluit aan op (SDG 3) medewerkers en consumenten komen niet meer in aanraking met chemie, wat nogal allergieën, irritaties veroorzaakt en zelfs tot het stoppen met het vak (SDG 1). Zelfs kunnen we (SDG 14) nog toevoegen, geen chemicaliën meer in het oppervlaktewater/rivieren/oceanen.

Zo moeilijk hoeft het niet te zijn, logisch, bedrijfsmatig en pragmatisch nadenken en dan komen de doelen vanzelf boven drijven. 

De 17 doelen:

Welke doelen kan de kappersbranche adopteren?

Wat bedoelen we met duurzame ontwikkelingsdoelen?

Hoe wil jij dat de wereld eruitziet in 2030? Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De 17 doelen:

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Ook voor mij?

Ze gaan ook over jou. Kleding die jij bij de winkel koopt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw t-shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. En wat dacht je van de uitlaatgassen die onze auto's uitstoten? Deze zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan ook jij bijdragen aan het behalen van de SDGs.

SDG in Nederland:

Vanaf 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDGs naar nationaal beleid. In het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam: plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen staat dat acht ministeries een SDG-inventarisatie van het rijksbeleid hebben gemaakt.

Sluit het rijksbeleid aan op de 17 doelen en 169 subdoelen? En zijn er in Nederland genoeg beleidsprogramma's en monitoringsstructuren om de doelen te implementeren en te meten? Begin 2016 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving verkend wat de SDGs betekenen voor het Nederlandse leefomgevingsbeleid en in november 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeten hoe Nederland er nu eigenlijk voor staat op de 17 doelen. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar scoort bijvoorbeeld hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid, aldus het CBS.

Campagnes & Initiatieven

Nederlandse campagnes, initiatieven en partnerschappen voor de doelen blijven niet achter. De campagne '17 doelen die je deelt' heeft als doel iedereen in Nederland bekend te maken met de SDGs. Zeventien kinderen, oftewel de leiders van morgen, spelen de hoofdrol in deze campagne. De Nederlandse SDG Investing Agenda brengt banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen samen met als doel zich samen in te zetten voor het verkrijgen van investeringen voor de implementatie van de doelen. En in de Wicked Problem Plaza-sessies buigen experts zich over moeilijke vraagstukken rondom doelen als water, onderwijs of duurzame steden. Ook Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen, heeft VNG International de Global Goals Gemeente Campagne ontwikkeld.

 “Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen.”

Nelson Mandela

Bron:  https://www.sdgnederland.nl/

De 17 doelen uitgewerkt voor de kappersbranche.         

Armoede , doel 1:

 • Wist je dat ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede leven? En dat in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit? Het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft is toegenomen.
 • Laat consument in zijn/haar waarde, niet overdreven aardig of zorgzaam doen,  probeer niet om over al te dure behandelingen aan te praten/adviseren.
 • Geef waardevolle tips voor thuisgebruik.
 • Geef een dakloze een gratis knipbeurt, ga knippen voor de voedselbank en daklozen opvang.
 • Geef tips voor gratis kleding, speelgoed, lectuur etc.
 • Vraag consument op een keer model te zijn voor oefenavond, school of wedstrijd.
 • Iedereen heeft recht op sociale zekerheid ook bij ziekte, ouderdom, werkeloosheid of handicap.
 • Schaamte voorbij aanmelden bij de gemeente, kunnen op vele manieren ondersteuning geven zijn ze zelfs verplicht toe!!

Geen honger, doel 2:         

 • Geen mens hoeft honger te lijden.
 • Bij voorkennis van verborgen armoede geef tip voedselbank, gemeentelijke voorzieningen, leger des heil.
 • Sociale restaurants, indien mogelijk zelf moes tuinieren of buurttuin,  bij voorkennis ondervoeding kinderen dit melden bij gemeente.
 • Via je werkgever/school actie houden ten bate deze doelgroep, inzamelen boodschappen pakketten. 

Eigen gebruik

 • Gooi nooit eten weg.
 • Koop vooral gezonde voeding.

Gezondheid en welzijn, doel 3:

 • Maak eenzaamheid bespreekbaar en zo nodig doe er iets mee.     
 • Ieder mens heeft recht op medische hulp en welvaart, onderwijs.     
 • Doorverwijzen naar de gemeente (wmo , jeugdzorg, seniorennetwerk, ggz, verkeersveiligheid, fijnstof/schone lucht en dagbesteding senioren en mensen met beperking).
 •  Sportvereniging ( sport en beweging ).
 •  Verslavingszorg ( drugs, alcohol of gokken ).

 Onderwijs, doel 4

 • Ieder mens heeft recht op goed en betaalbaar (kappers) onderwijs.
 • Vraag naar tegemoetkoming studiekosten.
 • Wijzen op gebruik bibliotheek.
 • Bij voorkennis consument laag geletterdheid doorverwijzen naar de gemeente.

Gendergelijkheid, doel 5        

 •  Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten.
 •  Discriminatie is niet toegestaan, zowel tussen consument als bij collega’s.  
 •  Bij kennis huiselijk geweld melden bij politie.
 • Indien mogelijk zowel mannen als vrouwen op de werkvloer.
 • Parttime werken voor mogelijk kunnen zijn.
 • Geef mensen met een beperking, laagopgeleiden en allochtonen ook een kans om te komen werken bij jullie, hoeft niet perse als kapper kan ook andere werkzaamheden zijn.
 • Probeer zo lang mogelijk door te leren of later weer op te gaan pakken.

 Schoon water en sanitair, doel 6

 • Iedereen heeft recht op betaalbare, schoon water en toegang tot schone sanitaire voorzieningen.
 • Wees zuinig met water, zowel privé als in de kapsalon.
 • Kapsalons kunnen hemelwater opvangen en hergebruiken.

Betaalbare, betrouwbare duurzame energie voor iedereen, doel 7

 •  Stap over naar een duurzame energie leverancier, privé en zakelijk
 •  Bij huurpanden, vraag de eigenaar naar de mogelijkheden duurzame energie, isolatie en zonnepanelen.
 •  Bij eigen huis, bedrijfspand, met bepaalde subsidies je huis/pand energie neutraal maken.  

Waardig werk en economische groei, doel 8

 • Bevorderd aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
 • Als werkgever goede en gezonde arbeidsomstandigheden bevorderen en inzetten op diversiteit.
 • Zowel privé als zakelijk maatschappelijk verantwoord inkopen en bij lokale bedrijven en MVO stimuleren.
 • Duurzame producten gebruiken. bv. Fairtrade Als winkelier ( kapsalon ) lokale, ( buurt, dorps ) ontwikkelingen bijwonen en stimuleren.
 • Probeer een laadpaal voor je pand te krijgen.
 • Duurzame prestatie afspraken maken met leveranciers.

Industrie, innovatie en infrastructuur, doel 9

 • Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
 • Probeer elektrisch te rijden auto( scooter) privé en zakelijk, je medewerkers stimuleren om duurzaam te vervoeren ( elektrisch auto, scooter,  bus, trein, lopend of fiets ).
 •  Probeer te innoveren, samenwerkingen te starten met bv.. collega kappers, lokale winkeliers, buurtcentra, s  etc.
 •  Pleit voor meer groen bij je pand of doe zelf aan groene gevels, stoep/ terras etc.
 •  Bij nieuwbouw of verbouw gebruik duurzame materialen bv. gebruikte materiaal ( circulair ).
 •  Vermijd afval rondom je pand en anders iedere dag even schoonmaken.

Ongelijkheid verminderen, doel 10                       

 • Sociale, economische en politieke insluiting van iedereen; gelijke kansen scheppen, ordelijke, veilige en verantwoorde migratie en mobiliteit van mensen  mogelijk maken.
 • Niet discrimineren.
 • Kwetsbare doelgroepen beschermen.
 • Culturele diversiteit stimuleren, ook in de eigen organisatie.
 • Eigen sociale voetafdruk verminderen ( goed voor de mensen zijn/zorgen ).

Duurzame steden en gemeenschappen, doel 11

 •   Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 •   Bij stedelijke vernieuwing, bezoek bijeenkomsten om mee te praten, ideeën in te brengen.
 •   Duurzaam vervoermiddel.
 •  Pand zoveel mogelijk ont-tegelen en vergroenen.
 •  Hemelwater opvangen voor hergebruik.
 •   Geen overlast veroorzaken.
 •   Geen lucht verontreiniging rondom of in pand.
 •   Zorg voor goed afval verwerking.
 •   Samen met buren, andere winkeliers en gemeente om groene zones te creëren.
 •  Zorg dat je pand goed bereikbaar is, zo weinig mogelijk obstakels, bij gladheid stoep etc. strooien, sneeuwvrij maken.
 •   Zorg dat je pand rolstoel vriendelijk is.
 •   Samenwerking met fietsverhuur om consument te stimuleren om met de fiets verder de stad in te reizen.   
 •  Zorg voor een rampenplan in en rondom het pand.
 •   Bescherm/verzorg cultureel erfgoed bij je in de buurt.

Verantwoorde consumptie en productie, doel 12

 • Dit doel is bij uitstek aan te bevelen voor de kappersbranche. !!!
 • Transitie van chemisch kleuren naar plantaardig/biologisch kleuren ( kleuren 2.0 ).
 • Onderzoeken naar duurzame alternatieven voor chemische permanten/relaxen.
 • Transitie chemische haarverzorging producten naar producten op plantaardige/biologische basis ( biobased, biomimicry ).
 • Duurzame verpakkingen, zo weinig mogelijk plastic en anders recyclebare plastic, alternatieve verpakking van bv.  biobased en biomimicry.
 • Producenten en toeleveranciers gaan over op duurzaam ondernemen, zo niet boycot op producten.
 •  Afgeknipte haren verzamelen voor hergebruik.
 • Verbouw of nieuwbouw op basis van duurzaamheidseisen.
 • Duurzame acties organiseren, alleen of met andere winkeliers.
 • Duurzaamheid stimuleren bij medewerkers en belonen.
 • Zoveel mogelijk papierloos werken.
 • Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Klimaatactie, doel 13

 •  Dringende actie nodig om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 •  Een kapsalon zal dit niet kunnen terugdringen, maar gezamenlijk kan de kappersbranche met behulp van producenten, toeleveranciers en andere  aanverwante bedrijven en instellingen, draagt de branche een behoorlijk steentje mee.
 •  Zoveel mogelijk CO2 uitstoot vermijden, vervoer, energie.
 •  Veel groen aan en rondom je pand.

Leven in het water, doel 14

 •  Zo min mogelijk chemische middelen in het riool, daarom geen chemische kleuringen en permanent meer.  
 •  Zo min mogelijk microplastic in het riool, bijvoorbeeld shampoo make-up, wasmiddelen.
 •  Gebruik alleen biologische handdoeken, kap kleden en bedrijfskleding.
 •  Geen chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
 •  Alleen toilet papier doorspoelen, geen andere doekjes of iets van dien aard door toilet spoelen.
 •  Alleen duurzame vis eten.

Leven op het land, doel 15

 • Gebruik alleen ( print)papier met duurzame FSC keurmerk.
 •  Plant veel groen rondom je pand i.v.m. biodiversiteit (bijen, vlinders, vogels, insecten etc.).
 •  Alleen milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten, doel 16

 •  Probeer altijd tot een goed compromis te komen bij een verschil met een ontevreden consument.
 •  Hetzelfde geld voor een geschil met een van de medewerkers.
 •  Ga zoveel mogelijk transparant door het leven zowel zakelijk als privé, scheelt een hoop conflicten.
 •  Gebruik nooit geen geweld, alleen bij zelfverdediging.
 •  Altijd helder en open naar stakeholder zijn.
 •  Aansluiten bij duurzame initiatieven.
 •  Bij verkiezingen altijd gaan stemmen, is eigenlijk je plicht om de democratie overeind te houden.
 •   Probeer vreedzaam en rechtvaardig door het leven te gaan.   

Partnerschap om de doelen te bereiken, doel 17

 • Probeer zoveel mogelijk samen te werken zakelijk: winkeliersvereniging, werkgeversvereniging, werknemersvereniging, gemeente, buurtvereniging, kappersonderwijs instellingen.
 • Deel je kennis, leer van anderen.   


 Bronnen:

https://vng.nl/files/vng/5971.002-04-globalgoalsbrochure-wtk-lr.pdf

https://vng.nl/global-goals-gemeenten/de-17-global-goals/global-goal-17

https://www.sdgnederland.nl/

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen

file:///C:/Users/Peter/Downloads/ikkelt_Duurzaam__Plan_van_aanpak_inzake_implementatie_van_de_Duurzame_Ontwikkelingsdoelen_(SDGs)%20(2).pdf  

https://gateway.sdgcharter.nl/rijksuniversiteitgroningen  

 

-         

E-mailen