Duurzame ontwikkelingsdoelen in de kappersbranche
De duurzame kapper is een sterk merk!


Over mij:

Mijn naam is Pieter Patje, kapper/ondernemer, Groningen.

(Helaas moeten stoppen wegens ziekte!)

Ervaringen en opleidingen betreffende duurzame ontwikkelingen:

-   Inspecteur dierenbescherming                                                       - Milieurecht

- Voorzitter Greenpeace Groningen                              - Duurzaam ondernemen              

- Mede oprichter Stichting Co2ntramine                       - Duurzame ontwikkelingen en

- Mede oprichter Occupy Groningen                               milieuwetenschappen

- Oprichter stad tuinieren Rivierenbuurt (Gr )

- Oprichter Repair Cafe Rivierenbuurt ( Gr )

____________________________________________________________________________________

“De wereld zal zich niet voorbij zijn huidige crisistoestand kunnen ontwikkelen als we van de denkwijzen blijven uitgaan die de crisis juist hebben veroorzaakt.” 

Albert Einstein

____________________________________________________________________________________

Daar ik me al jarenlang bezig hield met duurzaamheid in het algemeen, kwam toen het idee bij me op om mijn vak te koppelen aan het thema duurzaamheid en dan in de kappersbranche. 

Waarom: toen onze oudste dochter geboren werd (1982) begon ik na te denken is het wel verstandig en verantwoord om in deze tijd een kind op de wereld te zetten, ja inderdaad in die tijd waren milieuvervuiling, zure regen, dunner worden ozonlaag en klimaatverandering  toen ook al een thema.

Op wat voor planeet groeien deze generatie en de volgende, mijn kleinkinderen dus,  op?

Om antwoorden te krijgen heb ik me toen aangesloten bij Greenpeace, die voor mij op dat moment objectief en betrouwbaar overkwam en dit bleek later terecht, bij hun ik veel geleerd over bovengenoemde thema,s en nog veel meer over aan moeder aarde gerelateerde onderwerpen. Daarnaast ben ik ook een aantal studies gaan volgen, milieu recht, duurzaam ondernemen en milieuwetenschappen en duurzame ontwikkelingen.

In mijn privé tijd was ik een aantal jaren aan Greenpeace Groningen verbonden en mede oprichter van Occupy Groningen. In die tijd kwam ook CO2 opslag ter sprake om dit,  opslaan in de lege gasvelden, toen hebben drie organisaties,  Stichting Co2ntramine,  opgericht waaronder Greenpeace Groningen met als visie en missie geen gerommel in de ondergrond in dit geval CO2 opslag, uiteindelijk zijn we daarin geslaagd. Helaas staat CO2 opslag in deze tijd ( 2019 ) nog steeds op de politieke agenda, dus waakzaamheid is geboden. Vlakbij mijn huis heb ik nog een Repair Café en een stadstuin opgericht.      

Kappersbranche;

Waarom: helaas staat duurzaamheid niet of nauwelijks op de agenda in de kappersbranche, daarom ben ik begonnen met het schrijven van een concept ' Duurzaamheid in het kappersonderwijs ' , 

met als speerpunt het creëren van bewustwording voor de aankomende generaties kappers van de gevolgen het gebruik van o.a. chemische producten, te veel watergebruik en het geven van chemische behandelingen in de kappersbranche en wat dit doet met moeder aarde. 

Roofbouw moeder aarde;

De mensheid heeft dit jaar al net zoveel natuurlijke bronnen verbruikt als de aarde in een jaar kan leveren. Dat betekent dat we de rest van het jaar 'in het rood' gaan, stelt Global Footprint Network. Zij noemen het interen op natuurlijke reserves. 

Om te leven en de wereldeconomie draaiende te houden hebben we voedsel, hout, vis en biocapaciteit nodig om de broeikasgassen te absorberen. We stoten meer kooldioxide uit dan onze oceanen en bossen kunnen absorberen, we vangen meer vis dan er bijkomt en hakken sneller bomen om dan dat ze groeien, dus enige haast is geboden.

Via deze website wil ik proberen om de kappersbranche te ondersteunen/adviseren om meer kennis over duurzaamheid in het onderwijs en in de bedrijfsvoering over te brengen.

Voor info, vragen en of opmerkingen:

Mail:            patje1206@hotmail.com 

Tel:               06-10985571

Twitter:      PPatje

Linkedin:   Pieter Patje

E-mailen