Duurzaamheid in de kappersbranche
 

Bijensterfte is de laatste jaren enorm toegenomen de hoeveelheid vliegende insecten (waaronder dus bijen) is met 75 procent  teruggelopen.


 

Jij de duurzame kapper is een sterk merk!

______________________________________________________________________________________________________________

Duurzaamheid in het kappersonderwijs.

Het belangrijkste – meest duurzame – effect is toch wel dat het bijdraagt aan bewustwording en gedragsverandering. En dat is precies het uitgangspunt van leren voor Duurzame Ontwikkeling .

Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dat is kennis’

 (Confucius, sociaal en filosoof, 551- 479 v Chr.)  

______________________________________________________________________________

Duurzaam onderwijs:

Een goede toekomst voor onze jeugd begint met duurzaam of toekomstbestendig onderwijs. Maar, wat is duurzaam onderwijs dan precies? Het is sowieso een heel breed begrip, waar veel onderwerpen onder vallen, zoals het schoolgebouw, de docent en de leerling zelf. Maar er is wel een heel duidelijke gemene deler: duurzaam onderwijs bereidt de jeugd voor op hun deelname aan een duurzame en snel veranderende samenleving. Het belangrijkste kenmerk van duurzaam onderwijs is ‘voortdurende beweging’. Dat wil zeggen dat het zo flexibel is dat het gemakkelijk mee kan met demografische, sociale en technologische veranderingen.

Leermiddelen

Zo al gezegd bieden de meeste kappersopleidingen geen of oppervlakkige leermiddelen aan over duurzaamheid in het kappersonderwijs, meestal gaat het over energiebesparing, afval scheiden en waterbesparing.

Het lesmateriaal die ik gebruik is uitgebreider en gaat dieper in op de materie waarbij zelf meegebrachte 45 jaar kappersvak ervaring/kennis en 25 jaar eigengemaakte kennis over duurzaamheid een onmisbare schakel is. Zoals omschreven in de toekomstvisies van overheid en bedrijfsleven.  

Zie filmpje over duurzaamheid in de kappersbranche: https://youtu.be/qpVkntT4XyY

De vele andere (commerciële) mbo- lesmateriaal aanbieders werken meestal met wetenschappelijk (dus theoretisch) lesmateriaal, waarmee geen of nauwelijks praktijkervaring wordt ingebracht, wat in mijn beleving een must is bij een ambachts-vak en het kappersvak is bij uitstek een ambachts-vak.

Kappersonderwijs momenteel:

Als we kijken naar het hedendaagse kappersonderwijs dan kunnen we tot de conclusie komen dat er helaas nauwelijks aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling, begrippen zoals, SDG, de drie P’s,PlanetPeople en Profit/Prosperity ) , De Nieuwe Economieën en M.V.O.  komen amper/niet ter sprake. Alleen her en der zijn de woordjes milieu en burgerschap terug te lezen.

Daar de kappersbranche als geheel nog niet structureel aan het verduurzamen is gelukkig zijn er wel een aantal kappers die goed met duurzaamheid bezig zijn en deze groep is groeiende ), is het een logische stap om bij de opleidingen te beginnen. Want zo al is benoemd, een goede toekomst voor onze jeugd met duurzaam of toekomstbestendig onderwijs. 

Eigenlijk best wel vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is en bij de kappers niet. Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart gezet word in de kappersopleidingen.

In het praktijk gedeelte:

Gaan we uit van duurzame ontwikkeling denken, waaronder o.a. aan watergebruik, chemisch haarkleuren, blonderen kan echt niet meer in deze tijd, permanenten niet of nauwelijks ( deze behandeling is aan innovatie/vernieuwing toe ) en een ondergeschoven kindje de gezondheid van de medewerkers, want als er geen ARBO wet bestond zou er niet zo nauwkeurig naar gehandeld worden (eigen ervaring). 

In het theorie gedeelte: 

Hierbij gaan we uit van het SDG denken, waaronder o.a. hoe duurzaam sta jezelf in het leven als kapper(ster) en privépersoon, sta je open voor veranderingen, kun je überhaupt wel veranderen,
aandacht voor klimaatverandering, de gevolgen en wat wij als kappers kunnen bijdragen aan het beperken van de gevolgen klimaatverandering. Wat zijn de drie P,s , hoe zien de nieuwe vormen van economie eruit , wat kan MVO Nederland betekenen voor de kappersbranche. Product informatie, transitie van chemie naar duurzaam, watergebruik, sport en beweging dit aansluitend op de werkhouding, etc.

Het doel:

Met als einddoel het creëren van bewustwording en gedragsverandering voor/van de aankomende generaties kapper(ster), de gevolgen van het gebruik van o.a. chemische producten, te veel watergebruik en het geven van chemische behandelingen in de kappersbranche en wat dit doet met moeder aarde. 

(“Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen.”)

Nelson Mandela

 _______________________________________________________________________________________

                      

E-mailen