Duurzame ontwikkelingsdoelen in de kappersbranche
De duurzame kapper is een sterk merk!


Over mij:

Mijn naam is Pieter Patje, kapper/ondernemer, Groningen.

Ervaringen en opleidingen betreffende duurzame ontwikkelingen:

Inspecteur dierenbescherming                               -    Milieurecht

- Voorzitter Greenpeace Groningen                           -    Duurzaam ondernemen              

- Mede oprichter Stichting Co2ntramine                      -  Duurzame ontwikkelingen en

- Mede oprichter Occupy Groningen                               milieuwetenschappen

- Oprichter stad tuinieren Rivierenbuurt (Gr )

- Oprichter Repair Cafe Rivierenbuurt ( Gr )

Daar ik me al jarenlang bezig hield met duurzaamheid in het algemeen, kwam toen het idee bij me op om mijn oud vak ( ziekte ) te koppelen aan het thema duurzaamheid in de kappersbranche. #win - win situatie 

Waarom: toen onze oudste dochter geboren werd (1982) begon ik na te denken is het wel verstandig en verantwoord om in deze tijd een kind op de wereld te zetten, ja inderdaad in die tijd waren milieuvervuiling, zure regen, dunner worden ozonlaag en klimaatverandering was toen ook al een thema, op wat voor planeet groeien haar generatie en de volgende( mijn kleinkids ) op?

Om antwoorden te krijgen heb ik me toen aangesloten bij Greenpeace, die voor mij op dat moment objectief en betrouwbaar overkwam en dit bleek later terecht, bij hun ik veel geleerd over bovengenoemde thema,s en nog veel meer over aan moeder aarde gerelateerde onderwerpen. Daarnaast ben ik ook een aantal studies gaan volgen, milieu recht, duurzaam ondernemen en 

Kappersbranche;

Waarom: helaas staat duurzaamheid niet of nauwelijks op de agenda in de kappersbranche, daarom ben ik begonnen met het schrijven van een concept ' Duurzaamheid in het kappersonderwijs ' , met als speerpunt,  het creëren van bewustwording voor de aankomende generaties kappers,  de gevolgen van o.a. het gebruik chemische producten, te veel watergebruik en het geven van chemische behandelingen, in de kappersbranche.

Roofbouw moeder aarde;

De mensheid heeft dit jaar al net zoveel natuurlijke bronnen verbruikt als de aarde in een jaar kan leveren. Dat betekent dat we de rest van het jaar 'in het rood' gaan, stelt Global Footprint Network. Zij noemen het interen op natuurlijke reserves. 

Om te leven en de wereldeconomie draaiende te houden hebben we voedsel, hout, vis en biocapaciteit nodig om de broeikasgassen te absorberen. We stoten meer kooldioxide uit dan onze oceanen en bossen kunnen absorberen, we vangen meer vis dan er bijkomt en hakken sneller bomen om dan dat ze groeien.


SDGs, wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Duurzame ontwikkeling valt gelukkig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij de overheid, consumenten, het bedrijfsleven ( kappersbranche ) en NGO’s, overal staat dit onderwerp op de agenda. Van het mbo tot de kabinetsaanpak duurzame ontwikkeling, het onderwerp komt telkens weer terug. Ook in de kappersbranche zal gewerkt dienen te worden aan de uitwerking van de juiste kennis en vaardigheden om de duurzame ontwikkelingsdoelen op een goede en verantwoorde wijze vorm te geven, welke van de 17 doelen kunnen we toe passen in de kappersbranche?

Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDGs naar nationaal beleid. In het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam: plan van aanpak inzake implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen staat dat acht ministeries een SDG-inventarisatie van het rijksbeleid hebben gemaakt.

Ook Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage leveren. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen, heeft VNG International de Global Goals Gemeente Campagne ontwikkeld, lekker dichtbij en altijd handig bij vragen en ondersteuning, samenwerking is belangrijk om de doelen optimaal te kunnen waarmaken.

Via deze website wil ik proberen om de kappersbranche te ondersteunen met tips en trucs om meer duurzaamheid in het onderwijs en de bedrijfsvoering te implementeren. 

Voor info, vragen en of opmerkingen:

Mail:            patje1206@hotmail.com 

Tel:               06-10985571

Twitter:      PPatje

Linkedin:   Pieter Patje

E-mailen